Båtlyft – en miljöprodukt

Båtlyft – en miljöprodukt

Miljön i Östersjön blir allt sämre, och med det följer sämre fiske. Östersjön är känslig för utsläpp och miljögifter. En orsak till den försämrade miljön är giftiga båtbottenfärger. Dessa används på fritidsbåtar och fartyg för att hålla båtbotten fri från påväxt i form av alger och havstulpaner.

I de flesta fall innehåller bottenfärgerna giftiga ämnen så som kopparsulfat, aluminium och annat som har till uppgift att bekämpa havstulpaner mm. Som en konsekvens av detta så skadas många andra vattenlevande organismer och den totala vattenmiljön försämras. Även människor som badar eller vistas i direkt närhet kan exponeras för giftiga ämnen.

Att låta båten ligga i vattnet omålad i botten är inget alternativ. På bara några dagar under högsommaren så blir båtbotten full med havstulpaner. Bottnen blir sträv och glider dåligt i vattnet med ökad bränsleförbrukning, lägre toppfart och sämre manöverförmåga som följd. För att helt eliminera påväxt så behöver båten förvaras på båtlyft. Det finns andra sätt att minska påväxt, men inget som helt eliminerar påväxten.

Båtlyft är en anordning som placeras i vattnet intill bryggan. Och sedan lyfter upp båten ovanför vattnet när båten inte används. På det sättet kan båten förvaras året om vid bryggan men aldrig utsättas för påväxt. Därmed behövs ingen giftig bottenfärg användas.

Självförsörjande

Alla båtlyftar kommer ursprungligen från USA där de varit vanligt förekommande sedan 70-talet. I USA så har man ännu större problem med påväxt än i Sverige, samtidigt som man har väldigt stränga miljöregler i många delstater. Därför drivs båtlyftarna på solceller och batteri. Genom solcellen laddas batteriet som i sin tur driver en hydraulpump. Själva lyftfunktionen drivs med kraftiga hydraulcylindrar. I ett hydraulsystem finns normalt sett olja. Men i en båtlyft används en hydraulvätska som är godkänd för bruk i dricksvatten.

Båtlyften är alltså helt självförsörjande och om ett läckage skulle uppkomma så minimeras skadan genom den speciella vätskan som används. Med en vanlig hydraulolja så kan en stor del av strandlinjen kontamineras av olja. Vattnet blir grumligt, stenarna hala av olja och djur kan komma att skadas. Därför är det otroligt viktigt att använda en vätska/olja som är biologiskt nedbrytbar och som direkt löser sig i kontakt med vatten.

Med båtlyft förenklas alltså inte bara båtägandet utan man gör också en viktigt handling som är positiv för miljön. När båten normalt sett förvaras i sjön så drar den också åt sig vatten i skrovet. Man räknar med att en plastbåt drar åt sig ca 10 procent av sin egen vikt. Det gör att den båt på 3000 kg väger 3300 kg i slutet av säsongen. 300 kg är mycket extra vikt att åka omkring med.

Det påverkar bränsleförbrukningen negativt och gör att båten förbrukar mer bränsle än normalt. Vilket är mycket negativt för miljön i Östersjön. Beroende på båttyp så påverkas också manöverbarheten negativt. Även med en bottenfärg så drar båten mer bränsle än utan bottenfärg. Det är för att färgen i sig går trögt i vattnet.

Vill du veta mer om båtlyftar? Kontakta Sunstream Boatlifts Nordic www.sunstreamboatlifts.se