Miljöproblem i hav och sjöar

Just miljöproblem är kanske inte det första man tänker på när man är ute med båten en härlig sommardag eller tar ett träningspass med sin kajak eller sup. Det är inte förrän efter ett par turer man slås av hur mycket skräp som samlats vid strandkanterna. Även invid klipporna ligger massa plastpåsar fastsurrade i tångruskorna och kommer ingen vart. Det är en sorglig syn att se.

Att paddla sup tar dig närmre strandkanten

miljöproblem - paddlar sup

Att paddla SUP är en rolig och härlig träningsform och när man paddlar sup kommer man ofta närmre olika former av strandkanter, med båt är du mer begränsad på grund av havets botten och på land beroende av svårare terräng att ta sig fram till dessa ställen. Därför vet man heller inte om hur mycket skräp som fastnar på dessa platser.

Det tragiska är att det är inte bara skräp som samlats utan även djur som fått en långsam och plågsam död.

Då jag ofta observerat detta när jag paddlar sup, så brukar jag memorera dessa ställen och ta med mig säckar för att plocka upp så mycket jag kan.

Vill du läsa mer om att paddla sup och kanske också göra en god sak för det marina livet, kan du hyra din egen sup på: stockholm-sup.se

Det är ingen hemlighet att världshaven har problem. Mängden plastavfall och andra föroreningar i vattnet har nått aldrig tidigare skådade nivåer, och havsnivåerna stiger till följd av klimatförändringarna.

Miljöproblem eskalerar

miljöproblem - sopor i vatten

Men vad som är mindre känt är att dessa problem förvärras av den ökande mängden koldioxid (CO2) i havet. CO2 gör vattnet surare, vilket stör den naturliga kemiska balansen och leder till drastiska förändringar i det marina livet och korallbestånden.

Kustsamhällena känner redan av effekterna av klimatförändringarna, och saker och ting kommer bara att bli värre om vi inte omedelbart vidtar åtgärder för att ta itu med detta globala problem.

Som ni alla vet står världen för närvarande inför ett antal miljöproblem. Ett av dessa problem är de ökande nivåerna av koldioxid i havet. Detta har en negativ inverkan på det marina livet och korallreven.

För att ta itu med detta miljöproblem måste vi vidta omedelbara åtgärder. Vi måste hitta sätt att minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären. Detta kommer inte att bli lätt, men det är viktigt att vi försöker.

Kan jag själv lösa något miljöproblem?

Vad varje enskild individ kan göra är till att börja med att minska sina koldioxidutsläpp. Man kan även gå in på olika sidor och sprida information om detta problem. Det finns redan en hel del bra forskning som visar hur man ska undvika ökande temperaturer, men det finns fortfarande mycket vi kan göra.

Det bästa vi kan göra är att använda någon form av transportmedel som inte är baserat på fossila bränslen. Det vore också bra om man tog in mer information i skolan kring detta problem, så att barnen förstår sin roll och kan ta med sig det vidare till både sina föräldrar och till sina kommande egna barn.

Mindre insatser hjälper också till

Det man själv också kan tänka på är när man ska påbörja ett nytt projekt, kanske renovera något i sitt hem till exempel. Att innan förbereda sig väl kan löna sig både för miljön och plånboken. Läs mer om det här på bloggen: Renovera mer hållbart 2020 | Watty.se

miljöproblem - renovering

Du kan redan nu påverka mer genom hur du städar i ditt hem, hur du använder mindre plastprodukter och färre kemikalier i dina rengöringsmedel. Läs mer smarta tips om det här: Städa miljövänligt (emo82.se)

Ett av världens största problem idag är att allt fler miljontals ton koldioxid släpps ut i atmosfären varje år. Detta i sig har en process som förvärrar problem med klimatförändringarna och det marina livet.

Klimatförändringarna kommer att få stora negativa effekter på världshaven och hela jorden, men under den sista tiden har vi sett ett utbrott av klimatförändringar som kommer att påverka oss alla i framtiden.

Vad kan vi göra mot detta allvarliga miljöproblem?

En sak är säker – Vi kan göra mycket mer – Om vi gör det tillsammans!

miljöproblem - tillsammans är vi starkare

Mer information om miljö och klimatförändringar finns att nå på: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/klimatforandringarna-i-sverige/

Fler artiklar om natur, miljö- och hälsa hittar du här

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *